ośrodek wczasowo-wypoczynkowy

około 100m od pięknej plaży

duży teren rekreacyjny

wspaniała okolica

domki murowane

domki drewniane

kwatery jedno i dwupokojowe

serdecznie zapraszamy!


Regulamin

Regulamin obowiązujący osoby korzystające z usług ośrodka wczasowo-wypoczynkowego Mauro Białogon w Sarbinowie

1. Doba pobytowa rozpoczyna się po godz. 16.00 w dniu przybycia i kończy do godz. 10.00 w dniu wyjazdu.

2. Goście (u osób zakwaterowanych) mogą przebywać w ośrodku maksymalnie do godz. 22.00 (po uprzednim zgłoszeniu w biurze). Jeżeli pobyt gości w ośrodku jest dłuższy niż jedna godzina, to należy wnieść opłatę w wysokości 15,00 zł. od każdej osoby w danym dniu.

3. Stwierdzenie przebywania w domku lub pokoju więcej osób /lub innych niż zgłoszone/ spowoduje zwiększenie o 100 % opłaty za wynajem lokalu. Opłatę wnosi Wynajmujący.

4. Osoby chore (szczególnie z chorobami zakaźnymi) proszone są o zgłoszenie tego faktu w biurze ośrodka najpóźniej w dniu przyjazdu (informacja taka jest traktowana jak dane osobowe).

5. Za parkowanie pojazdu, w wyznaczonych miejscach na terenie ośrodka (jeden pojazd na jeden zajęty lokal) jest bezpłatne. Parkowanie w innych miejscach, niż wyznaczone, jest dopuszczalne za zgodą obsługi ośrodka i jest płatna w wys. 20,00 zł. za każdą rozpoczętą dobę.

6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy lub pieniądze pozostawione w domkach (pokojach).

7. Wszystkie osoby przebywające w ośrodku są zobowiązane do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych (za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają ich opiekunowie).

8. Przyjęcie domku lub pokoju bez uwag oznacza brak zastrzeżeń do stanu technicznego i sanitarnego oraz stanu wyposażenia.

9. Szkody lub uszkodzenia powstałe w wyniku działalności gości ośrodka są pokrywane w ośrodku, przez osobę wynajmującą.

10. Nie zgłoszenie się w wyznaczonym terminie w ośrodku lub rezygnacja z pobytu - powoduje utratę wpłaconego zadatku (zadatek nie podlega zwrotowi).

11. Całkowita należność za usługi ośrodka musi być wpłacona najpóźniej w dniu przyjazdu.

12. Skrócenie okresu pobytu nie stanowi podstawy do zwrotu niewykorzystanej opłaty.

13. Przy opłacie za domki lub pokoje, w których cennik uwzględnia dodatkowe opłaty, może być pobierana zaliczka na poczet tych opłat. Ostateczne rozliczenie zaliczki następuje w dniu wyjazdu.

14. Klienci ośrodka nie mogą zakłócać spokoju innym osobom (szczególnie w porze nocnej tj. od 22.00 do 7.00 – w tym czasie jest zamknięta brama wjazdowa dla pojazdów a tylko otwarta jest bramka dla pieszych przy bramie główne).

15. Zwierzęta mogą być w ośrodku pod warunkiem, że została wniesiona opłata w wys. 20,00 zł. za każdą rozpoczętą dobę, nie biegają luzem, mają odpowiednie szczepienia i nie są uciążliwe dla innych osób. Właściciele zwierząt są zobowiązani do bieżącego sprzątania pochodzących od nich nieczystości.

16. Wykupić posiłki (w czasie gdy czynna jest stołówka) można do godz. 19.00 na dzień następny. Nie wykorzystanie posiłków w wyznaczonym czasie nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty.

17. Wszelkie awarie i uszkodzenia należy zgłosić w biurze ośrodka.

18. Przyjęcie lub zdanie domku (pokoju) odbywa się w obecności pracownika ośrodka.

19. Zabrania się używania w ośrodku urządzeń elektrycznych lub gazowych, z wyjątkiem stanowiących wyposażenie lokalu (nie dot. suszarki, golarki lub lokówki).

20. W czasie pobytu gości w domkach lub pokojach nie prowadzi się w tych pomieszczeniach sprzątania – należy to do obowiązków osób w nich przebywających.

21. Aktualny cennik jest na stronie internetowej www.bialogon.ta.pl i w biurze ośrodka.

22. Osoby, zamierzające przebywać w ośrodku dłużej niż jedną dobę, są obowiązane wypełnić "Kartę klienta" i dokonać opłaty miejscowej w wysokości określonej przez Radę Gminy Mielno.

23. Nie przestrzeganie niniejszego regulaminu może skutkować usunięciem gości z ośrodka wczasowo-wypoczynkowego bez prawa do zwrotu wniesionych opłat.

 


Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 602 479 719

lub mogą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego

Czy wiesz że...

Wszystkie domki i pokoje są z łazienkami, chłodziarkami i telewizorami oraz bezpłatnym internetem WiFi

Nasz ośrodek leży ok. 100 metrów od pięknej, szerokiej i piaszczystej morskiej plaży

Przyjmujemy również kolonie, obozy, zielone szkoły i inne grupy zorganizowane

Na terenie Ośrodka znajduje się duży oświetlony i monitorowany plac przeznaczony do parkowania pojazdów

W bezpośredniej bliskości ośrodka znajduje się funkcjonalne przejście na plażę dostosowane do wózków dziecięcych i inwalidzkich

Oferujemy możliwość wykupienia całodziennego wyżywienia - śniadań, obiadów i kolacji ( dla obozów, kolonii i zielonych szkół dodatkowo podwieczorek )

SARBINOWO - miejscowość oddalona 7 km od stolicy Gminy - MIELNA - licząca około 500 stałych mieszkańców